Dívčí válka

Když Libuše odešla do návi, viděly dívky z její družiny, že nejsou již u takové vážnosti, jakou mívaly za živobytí své paní. Těžko to nesly, hořce vzpomínaly těch dob, kdy jejich kněžna samojediná vládla zemi a mužům všem, a hněv se jim rozjitřil, když nejeden z mužů řekl jim s úsměškem:

"Panovaly jste, klaněli jsme se vám, a hle, teď jste jako bludné ovce!"

Až tajený hněv jako prudký plamen vyšlehl. Z touhy po vládě i pomstě chopily se dívky meče a luku, a neměříce sil, začaly tuhý boj proti všem mužům. Vše vedla Vlasta, někdy nejpřednější v družině Libušině. Ta první k boji vyzvala, první se zbraně chopila, všechny pak sdružila a ke stavbě pevného hradu přiměla.

Ten hrad si zbudovaly za své útočiště za řekou Vltavou na vrchu o něco výše, nežli byl na protějším břehu Vyšehrad.

Dívky poslouchaly ve všem Vlasty jako své kněžny a velitelky. Na její radu a příkaz mnohé se také rozešly do všech krajin vyzvat žen a dívek, aby nechaly všeho a přichvátaly na Děvín, jak se nazýval nový hrad, bojovat proti mužům, aby ženy vládly zemi, muži pak aby jen sloužili a rádla se drželi.

Vyzvání Vlastino nebylo prázdným hlasem, jejž vítr zavane, ale jako jiskra zažehlo srdce přemnohých. Jako když holubice ze svých kotců vyletí, chvátaly ženy a dívky od svých mužů, otců a bratří a všechny na Děvín hrad, že se jimi pak hemžily jeho síně a jizby, volné nádvoří i vysoké valy.

Muži opodál, od Vyšehradu nečinně je pozorovali a měli z toho veselí a posměch, jak se dívky cvičí ve zbrani a jezdí na koních. I staří a zkušení hleděli na ně pohrdavě, a když před knížetem Přemyslem byla o ženách ve zbrani řeč, mluvili o nich potupně a chystali se s posměchem zkusit ženského udatenství.

Všichni kolem knížete se smáli, toť že bude honba. Jen Přemysl byl zasmušilý a starostně řekl:

"Slyšte, proč se s vámi nesměju. Také byste se nesmáli, kdybyste měli vidění, jaké jsem viděl dnes ve snách."

Chtěje jich varovati, pověděl, co viděl:

"Noc byla, v povětří plno hustého, čpavého dýmu; v záři požáru viděl jsem dívku v přílbě. Zpod přílby jí vlály dlouhé vlasy,..."

osoby: 

MUŽSKÁ CHÁSKA

Přemysl - Miroslav Hošek

Bivoj - Pavel Vinický

Ctirad - Martin Janouch

Lumír - Martin Vítovec

Vojen - Radek Nakládal

Okov Rakev - Vladimír Dobšovič

ŽENSKÁ CHÁSKA

Vlasta - Marie Kratochvílová

Kazi - Irena Homolková

Šárka - Jiřina Poláková

Častava - Radek Nakládal

žena družiny 1 - Markéta Černá

žena družiny 2 - Linda Homolková

realizace: 

Nápověda - Hana Kohoutová, Michaela Vinická

Kulisy - Miroslav Hošek

Malba - Radek Nakládal

Kostýmy - Ivana Kyslingerová

Účesy - Linda Lorenzová

Choreografie - Helena Dudová

Mix zvukových efektů - Martin Janouch

Světla a zvuk - Marek Ševčík

Pomocný technik - Václav Kratochvíl

Režie - Zuzana Navrátilová

Plakát: