Záskok

Po několikaletém účinkování divadla na prknech, co znamenají svět, se i na ochotnické divadlo Schody dostavila jakási forma únavy a nostalgie. Spolek se musel vyrovnat s odchody několika talentovaných herců, dalo by se říci pilířů divadla, do lepších či kvalitnějších divadelních souborů. Omezený spolek musel hledat náhradu u netalentovaných a neškolených herců. Proto se divadelní společnost Schody inspirovala velikánem českého původu Járou Cimrmanem, který sestavil pro nás, začínající herce základní herecké desatero.
1.
Nepij na kuráž. I opilce zahraje lépe střízlivý.
2.
Pamatuj, že na jevišti se většinou jmenuješ jinak, než v životě. Je dobré znát i jména ostatních figur.
3.
Citová hnutí vyjadřuj raději zády k publiku. Jak smích, tak pláč uděláš nejlépe škubáním ramen.
4.
Za předměty házené na jeviště neděkuj.
5.
Po nápovědě neopakuj všechno. Některé věty patří kolegům.
6.
Na záchod jdi před představením, ať potom při hře netrajdáš.
7.
Hraješ-li čerta, uvědom si před usednutím, že máš ocas.
8.
Při potlesku na otevřené scéně se neukláněj. Patří patrně někomu jinému.
9.
Pamatuj, že některé dveře jsou jen namalované.
10.
Při hostině na jevišti nejez. Vše je gumové.
Na počest našeho českého velikána se divadelní spolek Schody rozhodl uvést divadelní hru Záskok, z pera již zmíněného autora.

osoby: 

Principál, Jirka Karásek - Pavel Vinický
Šikovatel Vogeltanz - Vladimír Dobšovič
Čeněk, Vlasta - Martin Janouch
Josífek, Bárta - Jaroslav Panuška
Karel, Doktor Vypich - Miroslav Hošek
Karel Infeld Prácheňský, Vavroch - Martin Vítovec

realizace: 

Kulisy - Radek Nakládal, Miroslav Hošek
Rekvizity - Michaela Vinická
Kostýmy - Irena Homolková, Marie Kratochvílová
Zvuk, Světla - Marek Ševčík
Režie - Zuzana Navrátilová

Plakát: